Značku Dolmar kúpila spoločnosť Makita. Výrobky, ktoré sa už vypredali so značkou Dolmar sú predávané pod značkou Makita. Je to ten istý výrobok, len iná značka.
Pracujeme na aktualizácii e-shopu.

Vyhľadávanie

Potrebujete pomôcť? 0907 351 870
Potrebujete pomôcť? 0907 351 870

Záruky a reklamácie

Pri prevzatí zásielky je vždy nutné starostlivo prekontrolovať jej obsah či nie je poškodená. V prípade akéhokoľvek poškodenia je vždy nutné spísať vodičom dopravcu protokol na mieste. Tovar je vždy poistený. V prípade nedodržania tohto reklamačného postupu nenesieme žiadnu ďalšiu zodpovednosť za poškodenie tovaru! Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou. Neoddeliteľnou súčasťou záručných podmienok sú záručné podmienky výrobcu. Reklamácia je podmienená preukázateľnosťou nákupu reklamovaného tovaru v internetovom obchode www.mirmar.sk, čoho dôkazom je daňový doklad faktúra a riadne vyplnený záručný list. Na Vašu žiadosť vám po zaslaní kópie faktúry a záručného listu bude záručný list vyplnený a odoslaný späť na vašu adresu. Ak to umožňuje povaha veci, postačuje Vám namiesto záručného listu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje (faktúru), ktorá musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Uplatnenie reklamácie

Pre uplatnenie reklamácie odporúčame obrátiť sa priamo na najbližší autorizovaný servis, reklamácia tak bude vybavená najrýchlejšou možnou cestou. Servis vám tiež poskytne úplné a odborné informácie k vašej závade, popr. vám oznámi, či sa jedná o vadu a či je možné ju odstrániť svojpomocne. Zoznam autorizovaných servisných miest nájdete v návode na použitie, popr. v záručnom liste, ak je k tovaru vydaný.

Alebo môžte tovar zaslať do prevádzkarne internetového obchodu www.mirmar.sk spolu s popisom závady, záručným listom a spiatočnou adresou. Po vybavení reklamácie Vám bude tovar zaslaný späť. Pri odosielaní je účtované dopravné ak je reklamácia neoprávnená.

 

Adresa na zasielanie reklamačných opráv

Miroslava Rešovská MIRMAR e-shop
Pionierska 8
Prešov
080 05

Prejsť hore
Produkt bol pridaný do košíka